Kurzy arabštiny

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Kurz "Arabština 1" je určen úplným začátečníkům, kteří se s arabštinou setkávají poprvé. Během šesti lekcí se naučíte číst a psát arabské písmo a používat jednoduché konverzační fráze typu: jak se máš, odkud jsi, těší mě apod. Následně na této úrovni zvládnete tvoření...
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Kurz "Arabština 2" je určen těm zájemcům o studium arabštiny, kteří již zvládli arabské písmo, základní konverzační fráze a vyjádření přítomného času základních sloves. Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od...
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Kurz "Arabština 3" je určen mírně pokročilým studentům, kteří již kromě arabského písma zvládli i základní gramatické jevy (zejména vyjádření přítomného, budoucího a minulého času). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs,...
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Kurz "Arabština 4" je určen středně pokročilým studentům, kteří již zvládli vyjádření různých časů i způsobů v arabštině (např. modálních sloves chtít, muset, moci). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One...
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Arabština 5 je určena pokročilým studentům, u nichž se kromě konverzačních dovedností a znalosti základních gramatických jevů předpokládá obeznámenost s nejběžnějšími slabými slovesy a rozšířenými slovesnými kmeny (II. až V.). Výuka bude probíhat primárně dle...
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Arabština 6 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, jakož i porozumění čtenému textu i mluvenému slovu....
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Arabština 7 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému...
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Arabština 8 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému...
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Arabština 9 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému...
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ
1 | 2 >>

Kontakt

Džám-e Džam Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5

přímo u metra Anděl (výstup Na Knížecí)
+420 777 584 164

skype: dzamedzam
email@dzamedzam.eu